Αρχική
Αρχική

Παίξε με τη Γλώσσα μας

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Παίζω με τη Γλώσσα μας για Γ΄και Δ΄Δημοτικού


Πάτα
ΕΔΩ. Γράψε ένα ψευδώνυμο και διάλεξε το παιχνίδι που θέλεις να παίξεις. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα:

  • Γνωρίζοντας τη χώρα μου.

  • Εργασία.

  • Παιχνίδια του κόσμου.

  • Ιστορία της γραφής.

  • Το εργαστήρι μου.

Μην πατήσεις τις Ασκήσεις.

Για παιδιά Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Μια δουλειά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείς πάντα ψευδώνυμα όταν παίζεις.

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2016