Αρχική
Αρχική

Τα σπίρτα

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Τα σπίρτα


Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να αφαιρείς σπίρτα πατώντας τα με το ποντίκι σου ώστε να
δημιουργείς τετράγωνα. Πόσα; Κάτω αριστερά στην οθόνη του παιχνιδιού σου δείχνει δύο αριθμούς: ο πάνω σου λέει πόσα σπίρτα να αφαιρέσεις και ο κάτω πόσα τετράγωνα να δημιουργήσεις. Προσοχή υπάρχει και χρόνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείς πάντα ψευδώνυμα όταν παίζεις.

 

 
Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
Τελευταία ενημέρωση 21/02/2016