Αρχική
Αρχική

Ζωγραφική με αντανάκλαση

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site

website translator plugin  
 

Ζωγραφίζοντας αντανακλάσεις
Υπ. εκπ/κός: Σαβράνη Μαρία - Ελένη


Τραβάτε μια ευθεία οριζόντια γραμμή στη μέση του χαρτιού. Αυτή θα είναι ο ορίζοντάς σας. Ζωγραφίζετε το τοπίο σας στο πάνω μισό του χαρτιού. Στο κάτω μισό ζωγραφίζετε τα ίδια σχέδια με τα ίδια χρώματα, αλλά ανάποδα. Έτσι σχηματίζεται ένα όμορφο τοπίο που αντανακλάται στα νερά μιας λίμνης.

Εύκολη δραστηριότητα μιας ώρας για παιδιά μεσαίων και μεγάλων τάξεων.

     

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 02/03/2016