Αρχική
Αρχική

 

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site

website translator plugin  
 

Λάζαροι
Υπ. εκπ/κός: Μαρία Μεταξά
 

 

Ομοιώματα του Λαζάρου έφτιαξαν τα πεμπτάκια. Η ιδέα και το πατρόν υπάρχει στο βιβλίο της Μουσικής της Ε' δημοτικού.

Οδηγίες και πατρόν

Οδηγίες

Οδηγίες

Δραστηριότητα μιας διδακτικής ώρας για παιδιά μεσαίων και μεγάλων τάξεων.

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 02/03/2016