Αρχική
Αρχική

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site

website translator plugin  
 

Πυραυλάκι από μπουκάλια
Υπ. εκπ/κός: Δήμητρα Μυλωνάκη


Θα χρειαστείτε δύο μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού, ένα μυ
τερό μαχαίρι, ένα ψαλίδι, ζελοτέιπ και δύο κομμάτια σπάγκου μήκους 1,5μ. το καθένα. Όμως, παιδιά, ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζητήστε από έναν μεγάλο να σας κάνει τις πρώτες τρύπες στα μπουκάλια με το μυτερό μαχαίρι, για να μη σας συμβεί κάποιο άσχημο ατύχημα!

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τα πυραυλάκια που έφτιαξαν τα παιδιά της Δ΄ τάξης στα πλαίσια προγράμματος ανακύκλωσης. Δείτε στο βίντεο επάνω πώς παίζεται το παιχνίδι.

Δραστηριότητα εύκολη, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας για παιδιά μεσαίων τάξεων.

  

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 02/03/2016