Αρχική
Αρχική

 

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site

website translator plugin  
 

Πώς να ζωγραφίσετε ένα ποντικάκι
Υπ. εκπ/κός: Δήμητρα Μυλωνάκη


Ακολουθήστε τα βήματα που σας δείχνει η παραπάνω παρουσίαση χρησ
ιμοποιώντας τα βελάκια δεξιά - αριστερά και θα μάθετε να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα ένα ποντικάκι.  Είναι περίπου σαν τη γατούλα που φτιάξαμε σε άλλη παρουσίαση.
Πολύ εύκολη ζωγραφική για παιδιά μικρών τάξεων, μιας διδακτικής ώρας.

Δείτε από κάτω τα ποντίκια που έφτιαξαν οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας.

    

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 02/03/2016