Αρχική
Αρχική

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site

website translator plugin  
 

Zωγραφίστε τριαντάφυλλο
Υπ. εκπ/κός: Δήμητρα Μυλωνάκη

Ακολουθήστε τα απλά βήματα της παραπάνω παρουσίασης και θα μάθετε να ζωγραφίζετε ένα ωραίο τριαντάφυλλο.

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τα τριαντάφυλλα που ζωγράφισαν οι μαθητές της ΣΤ΄ του σχολείου μας.

Δραστηριότητα εύκολη, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας για παιδιά μεγάλων τάξεων.

 

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2016