Αρχική
Αρχική

Επίσκεψη στο Ζωολογικό Μουσείο

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

 

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site
website translator plugin  
 

Επίσκεψη στο Ζωολογικό Μουσείο
Β΄ τάξη
Υπ. εκπ/κοί: Μαρία Μαρινάκη, Αγάθη Μουρελάτου


Στις 19 Ιανουαρίου 2017 οι μαθητές των Β΄1 και Β΄2 τάξεων του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί είδαν, άκουσαν, συζήτησαν, κράτησαν σημειώσεις για τα πλούσια εκθέματα της ελληνικής πανίδας που γέμιζαν τις προθήκες του μουσείου.

 

Το Ζωολογικό Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο Βιολογίας – Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο Πατρών. Το Μουσείο περιλαμβάνει χώρο εκθετηρίου, χώρο επιστημονικών ζωολογικών συλλογών, ταριχευτήριο, εργαστήριο και βοηθητικούς χώρους.

Στις περισσότερες από 60 προθήκες του εκθετηρίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταριχευμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων ζώων της ελληνικής, κατά βάση, πανίδας που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να τα γνωρίσει και να έχει μια σύντομη ενημέρωση γι’ αυτά. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση διαφόρων ζώων στα φυσικά τους ενδιαιτήματα, μέσα από τη σχετική προσομοίωση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (διοράματα) ή με τη χρήση άλλου εποπτικού υλικού.

 

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2016-2017, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 31/01/2017