Αρχική
Αρχική

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Σύνδεση σε σειρά και σύνδεση παράλληλη

Όταν οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται σε ένα κύκλωμα σε σειρά, δηλαδή η μια μετά την άλλη, τόΠροσθήκη  εικόναςτε βρίσκονται στον ίδιο κλάδο του κυκλώματος και λειτουργούν χρησιμοποιώντας το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα.
 
                        Σύνδεση σε σειρά                            Σύνδεση σε σειρά

Στη σύνδεση αυτή όταν μια συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, τότε και οι άλλες συσκευές που είναι στον ίδιο κλάδο σταματούν να λειτουργούν.

Σύνδεση σε σειρά

Όταν συνδέονται παράλληλα, τότε βρίσκονται σε διαφορετικό κλάδο του κυκλώματος και λειτουργούν χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ηλεκτρικά ρεύματα.

                    
Παράλληλη σύνδεση           Παράλληλη σύνδεση
 
Στη σύνδεση αυτή όταν μια συσκευή πάψει να λειτουργεί, τότε οι άλλες συσκευές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.


 

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2016