Αρχική
Αρχική

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Βρασμός

Βρασμός, ή ζέση ονομάζεται η μετατροπή της μάζας μιας ποσότητας υγρού σε αέριο. Ξεχωρίζει από την εξάτμιση από το γεγονός ότι στο βρασμό έχουμε δημιουργία φυσαλίδων αερίου σε όλο τον όγκο του υγρού, ενώ στην εξάτμιση έχουμε διαφυγή μορίων του υγρού μόνο από την επιφάνειά του.
Βρασμός
Όταν ένα υγρό θερμαίνεται τότε η εξάτμιση από την ελεύθερη επιφάνειά του γίνεται εντονότερη.
Σε κάποια θερμοκρασία όμως το υγρό αρχίζει να μετατρέπεται σε αέριο από ολόκληρο τον όγκο του. Αυτό μπορούμε να το δούμε από τις μεγάλες φυσαλίδες που ξεκινούν από τον πυθμένα του δοχείου που περιέχει το υγρό και κινούνται έντονα σε όλη τη μάζα του.
Τότε λέμε ότι το υγρό βράζει και η αντίστοιχη θερμοκρασία ονομάζεται θερμοκρασία βρασμού.
Η θερμοκρασία βρασμού αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα του υγρού και διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια του βρασμού.     
                                                                                             
ΠΡΟΣΕΞΕ: Στην εξάτμιση και στο βρασμό συμβαίνει αλλαγή της φυσικής κατάστασης από υγρό σε αέριο.
Κατά την εξάτμιση όμως αυτή η αλλαγή συμβαίνει μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού ενώ στο βρασμό από όλο τον όγκο του προκαλώντας έντονες φυσαλίδες.

KATI ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ: Η θερμοκρασία στην οποία βράζει μια καθαρή υγρή ουσία λέγεται σημείο βρασμού, ή «θερμοκρασία βρασμού». Συνεπώς κάθε καθαρή ουσία έχει συγκεκριμένο σημείο βρασμού. Πάντως, το σημείο βρασμού εξαρτάται από την πίεση του αέρα (ή του αερίου) που περιβάλλει το υγρό. Για παράδειγμα το νερό βράζει στους 100° C  στο επίπεδο της θάλασσας. Αντίθετα, σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο όπου εκεί η ατμοσφαιρική πίεση είναι μικρότερη το «σημείο βρασμού» είναι αισθητά χαμηλότερο. Για παράδειγμα στη κορυφή του Έβερεστ όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μικρότερη (0,35 ατμόσφαιρες) το σημείο βρασμού του νερού είναι 80°C.
 

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2016