Αρχική
Αρχική

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


 Βασικοί στόχοι του Ολοήμερου είναι η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και ειδικότερα των γραπτών εργασιών, η παροχή στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας στους αδύνατους μαθητές καθώς και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, η καλλιέργεια της ομαδικότητας και η κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Φέτος δημιουργήθηκαν δύο τμήματα Ολοήμερου στο σχολείο μας και το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί από τη λήξη των μαθημάτων έως τις 16.00. Κατά τη διάρκειά του οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ώρα φαγητού – χαλάρωσης και παρακολουθούν 2 διδακτικές ώρες. Την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών έχει ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος και όσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ημέρας. Το σχολείο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη σίτιση των μαθητών (ψυγείο, φούρνο κλπ).

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθορίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών και την επάρκεια των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
 

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Σχολείου
Mεσημβρινή ζώνη

Ώρες Διάρκεια Περιγραφή Πρόγραμμα
13:15 - 13:20 5’ Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα σίτισης
Ημέρα Εκπ/κοί Διδακτικό αντικείμενο
Δευτέρα   Μελέτη-Προετοιμασία
  Θεατρική Αγωγή
Τρίτη   Μελέτη-Προετοιμασία
  Μουσική
Τετάρτη   Μελέτη-Προετοιμασία
  Φυσική Αγωγή
Πέμπτη   Μελέτη-Προετοιμασία
  Εικαστικά
Παρασκευή   Μελέτη-Προετοιμασία
  ΤΠΕ
13:20 - 14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος: Σίτιση
14:00 - 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 - 15:00 45 ́

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

15:00 - 15:15 15’ Διάλειμμα – 1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
15.15 - 16:00 45 ́

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Μελέτη-Προετοιμασία

Λήξη ολοήμερου προγράμματος

 
Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ανδρέας Τσαλίκης
Δημιουργός Copyright © 2017-2018, Μυλωνάκη Δήμητρα, δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 13/09/2017