website translator plugin  

Όροι χρήσης


Βρίσκεστε στο δικτυακό τόπο του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας.
Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα, Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής Σχολείου: Ιωάννης Αντωνίου
Δημιουργός ιστοσελίδας:
Μυλωνάκη Δήμητρα
 

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αλλάζουν και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και ως εκ τούτου θα πρέπει οι χρήστες να ενημερώνονται τακτικά για τους όρους χρήσης, αφού η συνεχής χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές.

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και υπόκειται στους όρους της άδειας Creative Commons  - Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές ..

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των υπευθύνων.

Η ιστοσελίδα του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Η δημοσίευση των φωτογραφιών και των βίντεο των μαθητών του σχολείου γίνεται κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης των γονέων-κηδεμόνων τους και τηρούνται οι σχετικοί νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας (chat) και επικοινωνίας ( e-mail) θα πρέπει:
Α) Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης και να σέβονται  τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
Β) Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (με χρήση antivirus) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό μας τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας διατίθεται «ως έχει»   και δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας δεν εγγυώνται  ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται στην ιστοσελίδα. Ομοίως οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το 60 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.

Το 60 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τους υπεύθυνους του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας του 60 Δημοτικού Σχολείου Πάτρας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
 

 
Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2016