Αρχική
Αρχική

Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους

Βιβλίο επισκεπτών

Βιβλίο επισκεπτών

Χάρτης πλοήγησης
Χάρτης πλοήγησης

Ψάξτε στο 60 Δημοτικό Πάτρας


The Web
Only This Site
website translator plugin  

Διδακτικό σενάριο: "Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους"
Δ1 τάξη, 60 Δημοτικό Πάτρας
Υπ. εκπ/κός: Δήμητρα Μυλωνάκη


Οι μαθητές της Δ1 τάξης δούλεψαν σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους»* και με στόχους

  • Να κατανοήσουν τους λόγους μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών, τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους, την πίεση που δέχεται ένας πρόσφυγας κατά τη φυγή του και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση

  • Να μάθουν να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες και να χρησιμοποιούν τη σχετική ορολογία

  • Να εξασκηθούν στη χάραξη παράλληλων και τεμνόμενων ευθειών με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων

  • Να έρθουν σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και να επικεντρωθούν στα δομικά του στοιχεία

  • Να παράγουν δημοσιογραφικό λόγο

  • Να εντοπίσουν στο χάρτη τις περιοχές της χώρας μας που δέχονται πρόσφυγες, να θυμηθούν τα γεωγραφικά διαμερίσματα και να ονομάσουν εκείνα στα οποία ανήκουν οι περιοχές υποδοχής των προσφύγων

  • Να εξασκηθούν στην ηλεκτρονική αναζήτηση εικόνων και την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο

  • Να παρατηρήσουν έργα τέχνης που σχετίζονται με τον πόλεμο και τις τραγικές του συνέπειες

  • Να παράγουν έργα τέχνης

Το σενάριο εμπλέκει όλα τα μαθήματα και διαρκεί μία με δύο ημέρες.

  

Μετά το τέλος του σεναρίου οι μαθητές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουμε έρανο για τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Επίσης δημιούργησαν ένα σχετικό παραμύθι με το οποίο πήραν μέρος στο διγωνισμό της UNICEF "Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους".

* Το project που δούλεψαν οι μαθητές είναι βασισμένο στο διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ δημοτικού "Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους" των  Α. Λαμπροπούλου,  Κ. Αγγελοπούλου, Ν. Μάνεση.

 

Επιστροφή στην αρχική Δ/νση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα   Τ.Κ.: 26332  
Τηλ. και Fax: 2610-329427
Διευθυντής: Ιωάννης Δ. Αντωνίου
Δημιουργός Copyright © 2015-2016, Μυλωνάκη Δήμητρα,
δασκάλα
All Rights Reserved.

Τελευταία ενημέρωση 31/10/2016